rotator3
rotator1
proekt-TEC

За нас

„Енергоремонт – Бобов дол” ЕАД (EР Бобов дол) е компания, специализирана в ремонти на парни и водни турбини, водогрейни котли, трансформатори и генератори, електродвигатели и производство на метални конструкции, ремонт и изработване на резервни части за енергийно и минно оборудване. Тя има повече от 40 годишен опит в осъществяване на основни и аварийни ремонти на съоръжения и мощности в енергетиката на България. „ЕР Бобов дол” е част от структурата на „Енергоремонт холдинг” АД. В резултат на извършената специализация между дъщерните му дружества, то се специализира в производство на метални конструкции, нестандартно оборудване, монтажни и ремонтни дейности в енергетиката, енергийната и транспортна инфраструктура.

Свалете прецентацията на „ЕНЕРГОРЕМОНТ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД

Прочети повече

Сертификати

Дружеството разполага със сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, както и със сертификат за изискванията за качеството при заваряване чрез стопяване на металните материали, съгласно БДС EN ISO 3834-2.

Сертификат за Регистрация - ISO 9001-2008 Лицензия - Агенция за ядрено регулиране No 04210 Удостоверение - ДАМТН
Прочети повече

Дейности

КОТЕЛЕН ЦЕХ

  • Ремонт, сервизно поддържане и преустройство на съоръжения с ниско и високо , налягане, ремонт сервизно поддържане и преустройство на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, ремонт сервизно поддържане и преустройство на повдигателни съоръжения
  • Изработване на нагревни повърхнини за ТЕЦ...

ТУРБИНЕН ЦЕХ

  • Ремонт, сервизно поддържане и преустройство на парни и водни турбини
  • Изработване на резервни части за парни и водни турбини
  • Ремонт на подгреватели ниско и високо налягане, маслоохладители за питателни помпи, топлообменници
Повече

ЕЛЕКТРО ЦЕХ

  • Ремонт и сервизно поддържане на ниско и високо волтови електродвигатели
  • Ремонт на трансформатори и електроагрегати
  • Балансиране на ротори
  • Ремонт на генератори
  • Изработване и ремонт на промишлени електроинсталации
Повече

„Eнергоремонт- Бобов дол” ЕАД изпълни успешно дейности по изграждане на нова система в”Мини МарицаИзток”

„Енергоремонт- Бобов дол” ЕАД успешно завърши проектиране, доставка и монтаж на метални конструкции за нова система в „Мини Марица Изток”ЕАД. Дейностите бяха възложени на компанията от „Енергоремонт Холдинг”АД. Холдингът в партньорство с „Актемиум БЕА...

Енергоремонт холдинг АД – едноличен собственик на капитала на Енергоремонт-Бобов дол ЕАД

Енергоремонт холдинг АД (EРХ) успешно реализира търгово предложение към миноритарните акционери и вече притежава 100% от акциите на Енергоремонт- Бобов дол ЕАД. Придобиването бе осъществено при цена от 24.94 лв. за акция. Реализирането на сделката е последен завършващ ета...

Доставка, изработка, монтаж и въвеждане в експлоатация на механично оборудване в електроцентрала „КонтурГлобал Марица изток 3” АД

Разширяване на дейността на „Енергоремонт – Бобов дол” ЕАД чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване

Изграждане на сероочистващата инсталация на 5 и 6 блок на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Техника за продан

Енергоремонт Бобов Дол ЕАД предлага следната техника за продан:   Автомобилна...

Производство на метални конструкции

__________.022 „Енергоремонт- Бобов дол” притежава най- големия и модерен завод на Балканите за производство на метални конструкции. Капацитетът му е 300-350 тона месечно. Заводът произвежда освен метални конструкции и изделия от неръждаема стомана, парапети, стълби и други конструкции. Той разполага с машина за пробиване на листов материал и профили, 5 броя машини МИГ-МАГ заваряване, машина за рязане със CNC управление, камера за дробометна обработка, линия за заваряване на съставни сечения и машина за маркиране.
Прочети повече