Контрол на метални изделия безшевни тръби, валцувани изделия, изковки, отливки, заварени съединения и изработените от тях конструкции, подемно транспортни съоръжения, тръбопроводи, съдове под налягане и резервоари:

  • Вид, размери и местоположение на нецялостности/несъвършенства чрез радиографични методи за контрол
  • Вид, размери и местоположение на нецялостности/несъвършенства чрез ултразвукови методи за контрол
  • Вид, размери и местоположение на нецялостности/несъвършенства чрез магнитнопрахови методи за контрол
  • Вид, размери и местоположение на нецялостности/несъвършенства чрез капилярни методи за контрол
  • Вид, размери и местоположение на нецялостности/несъвършенства чрез визуални методи за контрол
  • Контрол на дебелини на стени чрез ултразвукови методи за контрол
  • Контрол на процентно съдържание на легиращи елементи чрез спектрометрични методи за контрол

Звено „Безразрушителен контрол на метални изделия” разполага със специална подвижна лаборатория, с възможност за фото обработка и оценка на радиограмите непосредствено след контрола, маркиране на недопустимите несъвършенства.
В Звеното работят 6 висококвалифицирани дефектоскописти, сертифицирани съгласно изискванията на EN 473.