„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД изпълнява нов договор в „Топлофикация София” ЕАД

novina

„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД подписа и започна изпълнението на нов договор в „Топлофикация София”ЕАД за инженеринг за каскадно присъединяване към турбина 8 на нова противоналегателна турбина 8A в ТЕЦ”София”. Обхватът на договора включва и строително-монтажни дейности от блочния трансформатор до Открита Разпределителна Уредба(OРУ)110 кV, строително-монтажни дейности по турбогенератора и тръбопроводите, както и изолационни дейности. Компанията получава новата поръчка след успешни проекти за строително-монтажни и ремонтни дейности в общинското дружество.

Каскадно присъединяване към турбина №8 (ТГ 8) на нова противоналегателна турбина ТГ 8А и пускането й в експлоатация значително ще подобри ефективността на най-старата столична централа ТЕЦ”София” и ще позволи на топлофикационното дружество да изпълни критериите за високоефективно комбинирано производство.
„Енергоремонт холдинг”АД, която е най-голямата структура за инженеринг, ремонти, рехабилитация и изграждане на енергийни мощности в България, възложи изпълнението на спечеления договор на дъщерното си дружество „Енергоремонт Бобов дол” ЕАД. То е специализирано в ремонти на парни и водни турбини, водогрейни котли, трансформатори и генератори, електродвигатели и производство на метални конструкции.