„Eнергоремонт – Бобов дол” откри обновения си завод със средства от ОП ”Конкурентноспобност” компанията закупи най-съвременното оборудване за производство на метални конструкции

Konkurento-sposobnost-hi

„Енергоремонт – Бобов дол” ЕАД откри на 9 септември 2011 година изцяло обновения си завод, оборудван с най-съвременно и модерно технологично оборудване, чиято покупка се финансира със средства от програмата на ЕС ”Развитие на конкурентоспобността на българската икономика 2007-2013”. През 2009 година кандидатства и спечели проекта ”Разширяване дейността на Енергоремонт – Бобов дол чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване”.

Стойността на инвестицията е 2 млн. евро, като 800 хил. евро е финансирането, отпуснато от програмата. С евросредствата бяха закупени лентоотрезна машина, машина за пробиване на листов материал и профили, 5 броя машини МИГ-МАГ заваряване, машина за рязане със CNC управление, камера за дробометна обработка, линия за заваряване на съставни сечения и машина за маркиране. Пускането на завода ще позволи производство на 100 тона метални конструкции на смяна. При максималният капацитет на производство при трисмененна работа е 300-350 тона месечно.

С успешното реализиране на проекта „Енергоремонт – Бобов дол” оптимизира производствения процес за изработка на метални конструкции, повиши производствения си капацитет и утвърди позициите си на пазара като едно от водещите имена в областта на енергетиката.