„Енергоремонт холдинг” АД придоби мажоритарен дял в „Електроимпекс“ АД

След продължили повече от шест месеца преговори, на база на задълбочен анализ и убеденост в силния положителен ефект за двете холдингови дружества, ръководствата на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ“ АД постигнаха съгласие и взеха решение за стартиране на дългосрочно сътрудничество.
На 05.10.2015 г. във Виена, където през последните години се намира международната централа на „ЕЛЕКТРОИМПЕКС“ АД, главните изпълнителни директори на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ“ АД – господата Теодор Осиковски и Борислав Дионисиев подписаха договор с който Енергоремонт придобива мажоритарен пакет акции на „ЕЛЕКТРОИМПЕКС“ АД – фирма с над 50 годишен международен опит в предоставяне на инженерингови услуги и изграждане на проекти „под ключ“ в областта на енергетиката. Дейността на компанията е съсредоточена в чужбина и е добре известна в повече от 85 страни от Азия, Африка, Европа и Южна Америка и в някои от тях, като Германия, Англия, Франция, Италия, Гърция, Албания, Русия, Украйна, Египет, Сирия, Ирак, Нигерия, Афганистан, Ливан, Йордания, Иран, Пакистан, Никарагуа, Куба, Перу и др., е с установени делови контакти с фирми от широк спектър дейности на основата на смесени дружества, представителства или традиционно поддържани контакти за съвместна работа.
Това придобиване има силен синергичен ефект за двата холдинга, като специално за Енергоремонт холдинг осигурява бърз и директен достъп до пазарите в Африка и допълнителен импулс в нашето присъствие в Близкия и Среден изток чрез позициониране на компанията в по-висока категория по отношение на бизнес-доверието и разпознаваемостта в международен план.

T.O. & B.D. Vienna 05.10.2015

Тази последна стъпка допълнително подчертава концентрирания и последователен подход на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД в изпълнение на придобилата публичност преди две години „Нова стратегия за развитие” с която поставихме нов основен акцент в развитието на компанията – разширяване на пазарното присъствие и активното участие на Енергоремонт в проекти в Югоизточна Европа и Близкия Изток.
За изминалото време Холдингът завърши процеса на вътрешно структуриране и финансово обезпечаване на тази програма. С цел по-голяма финансова адекватност и оперативност при изпълнение на планираните дейности, Енергоремонт Холдинг увеличи основния регистриран капитал от 3 900 000 лева на 19 800 000 лева и стана едноличен собственик на капитала на „Енергоремонт-Бобов дол ЕАД” чрез изкупуване на до 100 % от акциите на останалите акционери.
Паралелно с това Енергоремонт Холдинг разкри офиси и представителства на фирмата в ключови дестинации на Балканите – Турция, Сърбия, Македония и Косово. Независимо от някои трудности на ниво междудържавни отношения беше създаден и офис на дружеството в Москва. Като сериозен пробив от ръководството на Енергоремонт отчитаме подготовката и разкриването на клон на компанията в Абу Даби – център на изключително перспективния за Холдинга пазар на страните от Персийския залив.
Изброените действия отразяват актуалната повишена динамика в развитието на Холдинга и успяват с постигнатите резултати на практика да онагледят стъпките, изминати до момента, по изпълнение на глобалната стратегия за развитие на дружеството.

За допълнителна информация:
Иван Личев
Председател на УС и финансов директор
Енергоремонт холдинг АД
Тел. 02 8133532