Доставка, изработка, монтаж и въвеждане в експлоатация на механично оборудване в електроцентрала „КонтурГлобал Марица изток 3” АД

Разширяване на дейността на „Енергоремонт – Бобов дол” ЕАД чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване

Изграждане на сероочистващата инсталация на 5 и 6 блок на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Договори с Топлофикация София ЕАД

Каскадно присъединяване на турбина ТГ 8А и СМР в ТЕЦ “София”

35 MW СМР – ТЕЦ “София”