Вижте референции от нашите клиенти и партньори:

PDF-icon

Монтаж на базалтирани тръби и фитинги към БПС на бл. 5 и 6 в ТЕЦ „Марица Изток 2″

PDF-icon

Риск Инженеринг АД – Изграждане на правотокова инсталация за аварийно осветление в ТЕЦ „София“

PDF-icon

Рехабилитация на нагревни повърхности в ТЕЦ „Марица Изток 2″ ЕАД

PDF-icon

Доставка и монтаж на изолационни материали за ТЕЦ „Марица Изток 2″

PDF-icon

СМР, топлинна изолация и гаранционни изпитвания за ТЕЦ „София“

PDF-icon

Ремонт на ел. двигатели, пренавиване бобини и трансформатори, собственост на „ТЕЦ Варна“ ЕАД

PDF-icon

Производство и монтаж на метални конструкции за ТЕЦ „Марица Изток 2″

PDF-icon

Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД

PDF-icon

Основен ремонт на ТГ 8 в ТЕЦ София

PDF-icon

Основен ремонт на блок 6 – котелно, турбинно, ек. оборудване и контрол на метала

PDF-icon

Изработка на резервни части за КА 2 за ТЕЦ „Свилоза“

PDF-icon

Доставка на компенсатори салникови едностранни

PDF-icon

Доставка на компенсатори салникови едностранни за „Топлофикация София“ ЕАД

PDF-icon

Ремонт на турбина на блок 1 в електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3″ АД

PDF-icon

Ремонтни дейности свързани с плановия годишен ремонт през 2013г. на АЕЦ „Козлодуй“

PDF-icon

Енергоремонт-Козлодуи ЕООД – Ремонт на турбинно оборудване в „Контур Глобал Марица Изток 3″

PDF-icon

Производство, доставка и монтаж – „Мини Марица Изток“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД

PDF-icon

Подмяна на конвективни пакети, СМР и ремонтни дейности – ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“ и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

PDF-icon

Доставка на резервни части за дробилка едро дробене ДЕД за ТЕЦ „Марица Изток 2″