Лицензия – Агенция за Ядрено Регулиране

Удостоверение – Камара на строителите в България

Удостоверение – ДАМТН

Лицензия – Агенция за ядрено регулиране

EN_3834-2_EN_DN

EN_1090-2_EN_DN

EN_1090-1_EN_DN

Сертификат за Регистрация – ISO 14001-2004

Сертификат за Регистрация – ISO 9001-2008

Сертификат за акредитация

Решение МОСВ

Лицензия – Агенция за ядрено регулиране