„Eнергоремонт- Бобов дол” ЕАД изпълни успешно дейности по изграждане на нова система в”Мини МарицаИзток”

Probo 2-1 (1)

„Енергоремонт- Бобов дол” ЕАД успешно завърши проектиране, доставка и монтаж на метални конструкции за нова система в „Мини Марица Изток”ЕАД. Дейностите бяха възложени на компанията от „Енергоремонт Холдинг”АД. Холдингът в партньорство с „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД в Обединение”Пробовземане 2015” изпълни проекта”Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на пробовземаща система”. Тя отговаря на изискванията на стандарт БДС ISO 13909-2 и гарантира качеството на въглищата, доставяни от „Мини Марица Изток” за централите от комплекса.

Успешното изпълнение на възложените дейности от ЕР Бобов дол са резултат на осъществената през последните години специализация в структурата на холдинга, на натрупания от дружеството опит и създадената отлична организация на работа. Дружеството е специализирано в производството на метални конструкции и енергийно оборудване, ремонтни и монтажни дейности. То доказва възможностите на „Енергоремонт Бобов дол” да участва в изпълнението на важни енергийни проекти.

„Енергоремонт Холдинг”АД в партньорство с „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД в Обединение”Пробовземане 2015” успешно приключи „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на пробовземаща система”. През юни тази година завършиха 72 часови проби под товар в рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица- изток“ ЕАД на системата за автоматично вземане на въглища от движещ се поток по направление ТЕЦ „Марица Изток 2“. Тя отговаря на изискванията на стандарт БДС ISO 13909-2, гарантира качеството на въглищата, доставяни от „Мини Марица Изток” за централите от комплекса.

Производството, доставката и монтажа на металните конструкции бяха изпълнени от „Енергоремонт Бобов дол” ЕАД, дружество от структурата на холдинга, специализирано в производството на метални конструкции. ЕРХ възложи на „Енергоремонт Раднево”ЕООД производството на необходимите мелници по основния производствен процес, монтажа на механичното и електрическо технологично оборудване за пробовземачния процес и услуги при пусково-наладъчни дейности и 72 часовите проби под товар.
В резултат на отличното десетгодишно партньорство на „Енергоремонт Холдинг” АД с Актемиум БЕА Балкан в комплекса „Марица Изток” бе пусната в експлоатация трета съвременна пробовземаща система. Успешното завършване на проекта за пореден път доказва, че холдингът е предпочитан и надежден партньор за чуждестранните и българските компании.

probovsemane