Вижте референции от нашите клиенти и партньори:

PDF-icon

Монтаж на базалтирани тръби и фитинги към БПС на бл. 5 и 6 в ТЕЦ “Марица Изток 2″

PDF-icon

Риск Инженеринг АД – Изграждане на правотокова инсталация за аварийно осветление в ТЕЦ “София”

PDF-icon

Рехабилитация на нагревни повърхности в ТЕЦ “Марица Изток 2″ ЕАД

PDF-icon

Доставка и монтаж на изолационни материали за ТЕЦ “Марица Изток 2″

PDF-icon

СМР, топлинна изолация и гаранционни изпитвания за ТЕЦ “София”

PDF-icon

Ремонт на ел. двигатели, пренавиване бобини и трансформатори, собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД

PDF-icon

Производство и монтаж на метални конструкции за ТЕЦ “Марица Изток 2″

PDF-icon

Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на “Топлофикация София” ЕАД

PDF-icon

Основен ремонт на ТГ 8 в ТЕЦ София

PDF-icon

Основен ремонт на блок 6 – котелно, турбинно, ек. оборудване и контрол на метала

PDF-icon

Изработка на резервни части за КА 2 за ТЕЦ “Свилоза”

PDF-icon

Доставка на компенсатори салникови едностранни

PDF-icon

Доставка на компенсатори салникови едностранни за “Топлофикация София” ЕАД

PDF-icon

Ремонт на турбина на блок 1 в електроцентрала “КонтурГлобал Марица Изток 3″ АД

PDF-icon

Ремонтни дейности свързани с плановия годишен ремонт през 2013г. на АЕЦ “Козлодуй”

PDF-icon

Енергоремонт-Козлодуи ЕООД – Ремонт на турбинно оборудване в “Контур Глобал Марица Изток 3″

PDF-icon

Производство, доставка и монтаж – “Мини Марица Изток” ЕАД, “Топлофикация София” ЕАД

PDF-icon

Подмяна на конвективни пакети, СМР и ремонтни дейности – ОЦ “Люлин”, ОЦ “Земляне” и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

PDF-icon

Доставка на резервни части за дробилка едро дробене ДЕД за ТЕЦ “Марица Изток 2″