Клиент:Eнергоремонт холдинг АД

Енергоремонт – Бобов дол” ЕАД изпълни проект „Разширяване дейността чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване”. По проекта бяха закупени последно поколение машини от световни производствени лидери:

  • Лентоотрезна машина;
  • Машина за пробиване на листов материал и профили;
  • Машини за МИГ-МАГ заваряване;
  • Машина за рязане със CNC управление;
  • Камера за дробометна обработка;
  • Линия за заваряване на съставни сечения;
  • Mашина за маркиране.

Проектът е финансиран от ОП ”Развитие на конкурентоспобността на българската икономика” 2007-2013.