Клиент:ТЕЦ „София”

Енергоремонт – Бобов дол ЕАД е изпълнител на поръчка за строително-монтажни работи и топлинна изолация в ТЕЦ “София”. В рамките на поръчката, дружеството е и участник в провеждането на 72-часови проби и гаранционни изпитания на оборудване в топло-електрическата централа. Проведени са изпитвания на турбогенератор с мощност 35 MW и на спомагателно оборудване.